Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Talenty

05.06.2011

"Aj to, že sa nevieš modliť, je talent od Boha." Ako to? V tomto krátkom vyučovaní Veron, inšpirovaná knihou Tadeusza Dajczera - Úvahy o viere, približuje podobenstvo o talentoch.

Pôvod: