Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Premena zmýšľania #4

07.04.2019

Martin Neslušan - líder spoločenstva Goel zo Serede si pripravil pre naše spoločenstvo veľmi živé a konkrétne slovo o premene myslenia. O tom, ako sa denne obnovovať v milosti a každý deň očakávať novú a väčsiu Božiu prítomnosť v našich životoch.

Pôvod: 

Premena zmýšľania #3

03.03.2019

Robert de Hoxar nás navštívil, aby nás povzbudil svojim slovom a modlitbou.  Nadviazal na tému premeny mysle, ako sa stať živou obetou pre Boha a ako vyjsť z kráľovstva strachu do kráľovstva pokoja. 

Pôvod: 

Premena zmýšľania #2 - Život za hradbami

03.02.2019

Mária pokračuje v sérii premeny mysle a odhaľuje neistoty a hradby za ktoré sa často krát v živote skrývame a bránia nám napredovať vo vzťahu k Bohu a k ľuďom.

  1. Neukážem slabosť, city
  2. Radšej zachraňujem druhých
  3. Citovosť - vadí mi
  4. Byť v opozícii, oponovanie
  5. Stanem sa rozhodcom, súdy
  6. Neotvorenosť-truc
  7. Túžba sa páčiť-tým čo mám/dokážem(služba)
  8. Súperenie
  9. Porovnávanie
  10. Urobím sa nenápadným, prispôsobim sa
Pôvod: 

Premena zmýšľania #1

Autor: 
06.01.2019

Matej nadväzuje na tému Život v Kristovi a učí nás ako podriaďovať svoju myseľ Kristovi. Začína sériu vyučovaní o premene myslenia. Čomu dovolíme aby formovalo našu myseľ? Máme na výber Božieho Ducha, alebo ducha sveta. To čo do seba vpúšťame, zásadne určuje náš život.  Matej nám odhaľuje klamstvá, ktoré sa nám snaží "zlý" podsunúť. Nahrávka nie je celá.

Pôvod: 

Míňavé srdce - Mária z Betánie

04.12.2016

Mária má skvelé vyučovanie o tom, ako a prečo míňať na Boha to najcennejšie čo v živote máme, rovnako ako to urobila Mária z Betánie. Vedie nás k míňavej chvále, k času modlitby, ktorú ako olej vylievame pre Boha.

Pôvod: