Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Nasledovanie Ježiša

Autor: 
01.09.2019

Matej nám vysvetľuje obraz o chráme, ktorý sme ako komunita dostali. Je to o ceste byť skutočným učeníkom Ježiša a nechať Jeho aby On sám vyčistil chrám od nánosov tohto sveta. 

 1. Kto chce íst za mnou ... nech ma nasleduje (nielen sledovať, ale nasledovať)
 2. Zaprieť sám seba (vzdať sa svojich predstáv..)
 3. Každý deň (denná modlitba, Božie slovo...)
 4. Nech vezme svoj kríž (kríž vedie k smrti.. sme pozvaní umierať sami sebe)

Premena zmýšľania #2 - Život za hradbami

03.02.2019

Mária pokračuje v sérii premeny mysle a odhaľuje neistoty a hradby za ktoré sa často krát v živote skrývame a bránia nám napredovať vo vzťahu k Bohu a k ľuďom.

 1. Neukážem slabosť, city
 2. Radšej zachraňujem druhých
 3. Citovosť - vadí mi
 4. Byť v opozícii, oponovanie
 5. Stanem sa rozhodcom, súdy
 6. Neotvorenosť-truc
 7. Túžba sa páčiť-tým čo mám/dokážem(služba)
 8. Súperenie
 9. Porovnávanie
 10. Urobím sa nenápadným, prispôsobim sa

Premena zmýšľania #1

Autor: 
06.01.2019

Matej nadväzuje na tému Život v Kristovi a učí nás ako podriaďovať svoju myseľ Kristovi. Začína sériu vyučovaní o premene myslenia. Čomu dovolíme aby formovalo našu myseľ? Máme na výber Božieho Ducha, alebo ducha sveta. To čo do seba vpúšťame, zásadne určuje náš život.  Matej nám odhaľuje klamstvá, ktoré sa nám snaží "zlý" podsunúť. Nahrávka nie je celá.