Život v Kristovi I

07.10.2018
Rasťo má pre nás veľmi aktuálne slovo o tom ako nasledovať Krista. Nie ako fanúškovia, ale ako učeníci. Vovádza nás do modlitby a načúvaniu Božiemu hlasu.
AudioTags: