Pocity

02.03.2014

Čo to znamená byť úplný, dokonalý, taký akého nás stvoril Pán? Mária rozdeľuje ľudí na "bruchových, hlavových, srdcových" a rozpráva o tom ako nás Boh povoláva k plnosti.