Vidieť tak ako vidí Otec

01.03.2020

Vzácny hosť, Robert de Hoxar, ktorý pôsobí už dlho na Slovensku a má za sebou množstvo seminárov o Otcovej láske www.seminarotcovosrdce.sk. Hovorí o tom ako sa pozerať na druhých ľudí Otcovou optikou a tak rásť v láske v našich vzťahoch.