Soaking #5 - Blahoslavení milosrdní

24.04.2020

Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion.