OPEN EBEN | dočasne zrušený

V tomto čase protiepidemických opatrení sme museli aj my prijať niektoré, hoci nám je to veľmi ľúto.

Open Eben sú naše otvorené modlitbové stretnutia, kam už roky každú prvú nedeľu v mesiaci pozývame verejnosť, aby  spolu s nami chválili Boha, povzbudili sa slovom a spolu s nami sa stretli. 

Teraz však nedokážeme zabezpečiť potrebné počty a rozostupy, aby sme mohli stretnutia organizovať a tak sme sa rozhodli až do odvolania stretnutia neorganizovať. 

Modlíme sa, nech je táto epidémia čo najskôr za nami.

Komunita Eben Ezer