Žalm 71 - Budem šíriť Tvoju chválu

07.01.2021

Ž 71,14-15
Ja však budem úfať neprestajne
a všade budem šíriť Tvoju chválu
Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť
a Tvoju spásu deň čo deň,
hoci ju ani neviem vyjadriť.