MESSAGE | Si učeník?

Ježišovi nasledovníci nie sú povolaní k tomu, aby sa mali dobre. Resp. spravili z dosiahnutia tohto stavu wellbeingu svoju misiu: buď zdravý, materiálne aj všakovako ináč zabezpečený, v pohodlí, maj dostatok zábavy a vyhýbaj sa problémom a ťažkostiam. Neustále rozvíjaj svoj potenciál a talenty, skvalitňuj vzťahy. Maj svoj život pod kontrolou. Priorita a hlavná misia úspešného človeka. Takto nejak tomu rozumie tento svet.

Naše povolanie nespočíva ani v dosiahnutí porozumenia všetkého okolo nás a následnom vysvetľovaní reality iným. Ani v dokonalom ovládnutí a využití všetkých darov, ktoré sme dostali. Ani v tom, aby sme už nikdy nepadli do hriechu.
Kým si vo vzťahu k Ježišovi? Akým slovom by si to vyjadril a ako to sedí s realitou? Si jeho obdivovateľ? Áno. Tak to ho obdivuješ a chváliš. Učeník? Áno. Tak to sa pravidelne skrze jeho Slovo a za pomoci Ducha učíš, čo ťa on učí. Si jeho nasledovník? Tak to sa na neho stále viac podobáš. Pretože kráčaš za ním. Ježiš kráča prvý a ty nasleduješ. Volíš si jeho spôsob a jeho cestu. "Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma."
Dávame si predsavzatia, aby sme boli viac fit, viac duchovnejší, viac rástli vo svojom potenciáli a pod. A toto je všetko dobré. Ježiš nás však pozýva hľadať najprv Božie Kráľovstvo a toto všetko sa nám pridá. Ak mu veríme, potrebujeme s tým začať úplne prakticky a konkrétne. A vo všetkom. Či už riešime manželské nezhody, prežívame samotu, snažíme sa vychovať deti, ideme do služby, zabezpečujeme prácou rodinu, pripravujeme sa na prácu štúdiom, čelíme chorobe, nešťastiu alebo len nude. Alebo chceme v niečom porásť a preto tie predsavzatia. Keď som nasledovník, Ježiš je vždy prvý. Takže napr. prežívam s niekým konflikt. Neskúšam najprv nájsť iné spôsoby komunikácie, argumenty, a určite nie spravodlivosť a dodatočne volám na Ježiša. Najprv hľadáš, kde je Ježiš. Ako ho v tejto situácii viac napodobniť? Ako by reagoval a riešil to on? Možno takto častejšie narazíš na jeho slová: "Ak ma niekto chce nasledovať,..."
Som presvedčený, že naša prvotná misia je zjavovať dobrého a milujúceho Otca, tak ako to spravil Ježiš, až po svoj kríž. Inými slovami, naučiť sa milovať tak, ako miloval Ježiš. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti nášho života tu na zemi bude, či sa nám to podarilo. Mt 25,31-46.
Drahé sestry a drahí bratia, želám nám všetkým, aby sme v tomto roku boli stále viac Ježišovými nasledovníkmi, ktorí nezostanú sedieť niekde pri ceste, ale krok za krokom budú nasledovať svojho nádherného, fascinujúceho, neskroteného, silného, vášnivo milujúceho... majstra.