Žalm 90 - Nauč nás rátať naše dni

27.01.2021

Ž 90,12
A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

2 Kor 4,17
Veď toto naše terajšie ľahké súženie
nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy,
keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné,
lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.