Žalm 119_2 - Svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch