Žalm 123 - Upierať svoj zrak na Neho

06.04.2021

Ž 123,1
Oči dvíham k tebe,
čo na nebesiach prebývaš.

2Pt 1,19
Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu,
ktorá svieti na temnom mieste,
až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdci zornička.