MESSAGE | Čo máš v srdci?

Ježiš vo svojej reči na vrchu (Mt 5-7) nastavil štandardy života pre svojich nasledovníkov v Božom Kráľovstve. V úvode svojej verejnej služby dal veľmi radikálne programové vyhlásenie a potom svojim učeníkom 3 roky tieto princípy, postoje a nastavenia zasieval do sŕdc, aby sa naplno rozvinuli po jeho Pasche a Päťdesiatnici, kedy vylial na učeníkov svojho Ducha.

Vôbec to totiž nie je o vonkajších pravidlách ale o vnútornej premene nášho srdca milosťou Ducha Svätého. A keďže sa táto Ježišova kázeň v Mt 5-7 tak veľmi venuje vnútornému životu učeníka, je výborným skenerom našich sŕdc.

No a keďže srdce človeka (to fyzické a aj to biblické) je orgán, ktorého zdravie vyslovene rozhoduje o živote a smrti (fyzickej a duchovnej) je veľmi dôležité nechať si ho pravidelne vyšetriť. A potom venovať pozornosť všetkým nepatričným ozvám a šelestom, aby sa dala v prípade potreby určiť včasná liečba.

Mne napríklad pri čítaní Reči na vrchu posledný týždeň (od stretnutia s našimi prorokmi) rezonuje tento verš: "A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania?" (Mt 5:47). Pri tomto verši zrazu cítim na srdci šelest z toho, že som trošku rezignoval na ľudí stratených vo svete.

Premýšľam v rámci vnútorných kruhov: rodina, spoločenstvo, cirkev. Tu vládzem a chcem investovať svoju lásku. Ale uvažovať láskavo (rozumej: nájsť v srdci nejakú lásku) pre ľudí, ktorí tým, čo vyznávam a žijem, pohŕdajú, bojujú proti tomu alebo prinajlepšom ich to nezaujíma? A uvažovať o tom, ako pre nich odrážať Ježišov jas a svietiť v zmysle: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca..." (Mt 5:16) je aktuálne úplne mimo moju komfortnú zónu.

Na čo by Ježišov skener Mt 5-7 zasvietil v tvojom srdci? Na ustarostenosť o zabezpečenie? Na neodpustenie? Nedodržiavanie záväzkov? Súdenie? Povzbudzujem ťa, choď na preventívnu prehliadku a s niekým blízkym sa pozhováraj o výsledku. Skúste spolu hľadať s pomocou Ducha účinnú liečbu, ak tam niečo zašelestí. Ide o život v plnosti.

- Ogar -