Verný svojmu menu #02 I JA SOM a neponáhľam sa

05.01.2022

Jn 4,7-26

Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!
Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, aby som sa ti dala napiť?
Ježiš jej na to povedal: KEBY SI VEDELA ... KTO JE TEN, čo ti hovorí ...

Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus, keď príde on, v š e t k o nám oznámi.
Ježiš jej povedal: J A  S O M  T O! Ten, čo sa rozpráva s tebou.