Verný svojmu menu #04 I Tajomstvo

13.01.2022

Kol 2,2

... a tým poznali Božia Tajomstvo - Krista,
lebo v Ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Iz 55,8

Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Ako sú nebesia vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.