Mária Škovierová

Domovská stránka užívateľa: 
marisinka

Soaking#16 - Blahoslavení pozvaní

21.11.2020

Zj 19,9 Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú na hostinu.

Ježiš v podobenstve o pozvaní na hostinu Lk 14 a Mt 22 hovorí o hosťoch, ktorí si išli jedni na svoje pole, druhí so svojimi novými volmi, iný sa oženil a iní zase šli za SVOJIM ...kadečím. Čo sa stalo v ich srdci? Prečo neprijali toto špeciálne pozvanie? A prečo zostal starší brat pred domom a nepochopil Otcove slová: "čo je moje je aj tvoje"? Čo je tá nebezpečná, nenápadná výhybka, že aj my zostaneme pri svojich voloch, poliach, stretnutiach, ...zostaneme stáť pred domom a neprídeme na hostinu?

Soaking#15 - Blahoslavení míňajúci láskou pre Jeho odmenu

07.11.2020

Keď robiš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, známych..., aby sa náhodou nestalo, že aj oni ťa pozvú naspäť a tak už máš svoju odmenu. Ale ty pozvi chudobných na duši, mrzákov kvôli ťažkým životným situáciam, tých, čo sú slepí pre hlbšie veci, chorých na srdci... teda tých, čo ti to nemajú ako vrátiť späť.

 Lk 14,14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.