MESSAGE | Doplň si olej

Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe modlí za učeníkov, aby hoci nie sú z tohto sveta, neboli vzatí zo sveta, ale aby boli ochránení od zlého (J

EBEN YOUTH | nové priestory

V lete sa naša komunita rozhodla zobrať do prenájmu väčší podkrovný priestor v centre Bratislavy (Tolstého 7), aby sme dali jasné kontúry vznikajúc

Kde nás môžete stretnúť

Open Eben

Otvorené modlitebné stretnutie, kde vás radi uvidíme. Začíname modlitbou chvál, svedectvami o Božej dobrote, nasleduje prednáška a po nej občerstvenie.

Dom modlitby - Elaion

Dom modlitby Elaion (olej) je službou a zároveň miestom, kde chceme strácať svoj čas pre Boha. Je to vízia vytvoriť miesto, kde sa bude 24/7 uctievať Boh.

Eben Youth

Zázemie pre stredoškolskú mládež v centre Bratislavy. Priestor pre aktivity, prednášky, chvály a klubovňu našej Youth generácie.

Novinky na Podcaste

Soaking#16 - Blahoslavení pozvaní

21.11.2020

Zj 19,9 Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú na hostinu.

Ježiš v podobenstve o pozvaní na hostinu Lk 14 a Mt 22 hovorí o hosťoch, ktorí si išli jedni na svoje pole, druhí so svojimi novými volmi, iný sa oženil a iní zase šli za SVOJIM ...kadečím. Čo sa stalo v ich srdci? Prečo neprijali toto špeciálne pozvanie? A prečo zostal starší brat pred domom a nepochopil Otcove slová: "čo je moje je aj tvoje"? Čo je tá nebezpečná, nenápadná výhybka, že aj my zostaneme pri svojich voloch, poliach, stretnutiach, ...zostaneme stáť pred domom a neprídeme na hostinu?

Soaking#15 - Blahoslavení míňajúci láskou pre Jeho odmenu

07.11.2020

Keď robiš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, známych..., aby sa náhodou nestalo, že aj oni ťa pozvú naspäť a tak už máš svoju odmenu. Ale ty pozvi chudobných na duši, mrzákov kvôli ťažkým životným situáciam, tých, čo sú slepí pre hlbšie veci, chorých na srdci... teda tých, čo ti to nemajú ako vrátiť späť.

 Lk 14,14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.

Soaking#14 - Nerozdelené srdce

06.11.2020

Lk 12,43 - Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde robiť tak.

Blahoslavenstvo o postoji byť s Ježišom tak blizko a tak v každodenných situáciach, že keby sa zrazu zjavil, nič sa v mojom správaní náhle nemusí meniť. Mať nerozdelené srdce, také, čo patrí celé, v každej oblasti  a každú chvíľu Jemu.

Soaking #13 - Blahoslavený, čo sa na mne nepohorší

23.10.2020

Lk 7,1-30

Príliš sme si zvykli na "príbehy" o Ježišovi v Božom Slove ...toľko krát počuté a čítané. Vieme ako to pôjde, čo povie, čo urobí a ako to dopadne. V skutočnosti sú ohromne prekvapujúce, nečakané, niekedy nepochopiteľné, šokujúce. 
Slovo "pohoršenie" znamená: rozhorčenie, hnev, rozčúlenie, pobúrenie.
Aké je nastavenie môjho srdca na chvíle, keď moje príbehy a udalosti v živote nepôjdu tak, ako by som si želal? Tak ako som sa modlil? Keď Boh bude konať tak ako nie som zvyknutý alebo nebude konať vtedy, keď sa mne už zdá, že by mal? 

Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion