MESSAGE | Daj sa na cestu

Každý zažívame situácie kedy sa obzeráme späť a pýtame sa, či cesta (alebo nejaký jej úsek) po ktorej sme kráčali mala zmysel.

MESSAGE | Duch Vyrušiteľ

Duch Svätý by podľa mňa okrem všetkých známych biblických a z Tradície vychádzajúcich titulov, mohol dostať ešte aj titul Vyrušiteľ (od slovesa vyrušovať).

Kde nás môžete stretnúť

Open Eben

Otvorené modlitebné stretnutie, kde vás radi uvidíme. Začíname modlitbou chvál, svedectvami o Božej dobrote, nasleduje prednáška a po nej občerstvenie.

Dom modlitby - Elaion

Dom modlitby Elaion (olej) je službou a zároveň miestom, kde chceme strácať svoj čas pre Boha. Je to vízia vytvoriť miesto, kde sa bude 24/7 uctievať Boh.

Eben Youth

Zázemie pre stredoškolskú mládež v centre Bratislavy. Priestor pre aktivity, prednášky, chvály a klubovňu našej Youth generácie.

Novinky na Podcaste

Život zvnútra

Autor: 
18.07.2021

Jedno z kľúčových vyučovaní z tohtoročnej duchovnej obnovy našej komunity (Kláštorovica). To ako prežívame život závisí viac od stavu nášho srdca ako od okolností v ktorých sa nachádzame. Naše srdcia sú miestom Stretnutia s Bohom. Ogar nás pozval žiť naše životy zvnútra von, z hĺbky, nie plytko a povrchne. Toto si vyžaduje našu ochotu zostupovať do údolí srdca, kde sa stretávame s vlastnou krehkosťou a slabosťou ale nachádzame aj múdrosť a vzácne veci, ktoré do nás Otec vložil.