<žiadne>

MESSAGE | Daj sa na cestu

Každý zažívame situácie kedy sa obzeráme späť a pýtame sa, či cesta (alebo nejaký jej úsek) po ktorej sme kráčali mala zmysel.

MESSAGE | Duch Vyrušiteľ

Duch Svätý by podľa mňa okrem všetkých známych biblických a z Tradície vychádzajúcich titulov, mohol dostať ešte aj titul Vyrušiteľ (od slovesa vyrušovať).

Kde nás môžete stretnúť

Open Eben

Otvorené modlitebné stretnutie, kde vás radi uvidíme. Začíname modlitbou chvál, svedectvami o Božej dobrote, nasleduje prednáška a po nej občerstvenie.

Dom modlitby - Elaion

Dom modlitby Elaion (olej) je službou a zároveň miestom, kde chceme strácať svoj čas pre Boha. Je to vízia vytvoriť miesto, kde sa bude 24/7 uctievať Boh.

Eben Youth

Zázemie pre stredoškolskú mládež v centre Bratislavy. Priestor pre aktivity, prednášky, chvály a klubovňu našej Youth generácie.

Novinky na Podcaste

Verný svojmu menu #05 I VEĽKŇAZ

16.01.2022

Hebr 4,14-16

Keďže máme vznešeného veľkňaza,
ktorý prenikol nebesia,
Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.
Veď nemáme veľkňaza,
ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami,
ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný,
ale nedopustil sa hriechu. 
Pristúpme teda s dôverou k TRÓNU MILOSTI,
aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Odporúčam prečítať aj:
Hebr 7,26-27
Hebr 9,1-14

 

Verný svojmu menu #04 I Tajomstvo

13.01.2022

Kol 2,2

... a tým poznali Božia Tajomstvo - Krista,
lebo v Ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Iz 55,8

Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Ako sú nebesia vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.

Verný svojmu menu #02 I JA SOM a neponáhľam sa

05.01.2022

Jn 4,7-26

Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!
Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, aby som sa ti dala napiť?
Ježiš jej na to povedal: KEBY SI VEDELA ... KTO JE TEN, čo ti hovorí ...

Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus, keď príde on, v š e t k o nám oznámi.
Ježiš jej povedal: J A  S O M  T O! Ten, čo sa rozpráva s tebou.