Eben Ezer logo
 

Komunita Eben Ezer

Sme jedno spoločenstvo z jedného mesta. Je nás veľa a máme veľa detí. V Ebene sa veľa modlíme a sme ako kamene. Kamene svedectva o Ja som. O našom Otcovi, Kráľovi, Tešiteľovi. Všade tam, kde žijeme, pracujeme, študujeme a akokoľvek ináč sme.

VIAC

 

Stretnutia spoločenstva

Prvú nedeľu v mesiaci radi medzi seba pozývame našich kamarátov na otvorené modlitebné stretnutie. Pridaj sa aj ty.

Prvá nedeľa v mesiaci 16:30

V nových priestoroch v Centre rodiny v Dúbravke (Bazovského 6)

CHVÁLY | PREDNÁŠKA | AGAPÉ

Chcem dostávať pozvánky na otvorené stretnutia spoločenstva

Dom modlitby

Sme modlitebné spoločenstvo a túžime po mieste, kde by sa konali nepretržité modlitby pred Pánom. Momentálne je to pár hodín do týždňa. Aktuálny rozpis nájdete na stránkach domu Elaion.

CHVÁLY | PRÍHOVORY | CHVÁLY