MESSAGE | Čo máš v srdci?

Ježiš vo svojej reči na vrchu (Mt 5-7) nastavil štandardy života pre svojich nasledovníkov v Božom Kráľovstve.

Pridať sa k nám môžete aj teraz

Aj v čase lockdownu naše spoločenstvo funguje v online priestore, kde pokračujeme v spoločných príhovoroch a malých skupinkách (zdieľanie).

MESSAGE | Nevzdávaj to!

Ježiš na jednom mieste povedal: "...Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" Hovorí to po podobenstve o neodbytnej vdove, ktoré je celé o v

Kde nás môžete stretnúť

Open Eben

Otvorené modlitebné stretnutie, kde vás radi uvidíme. Začíname modlitbou chvál, svedectvami o Božej dobrote, nasleduje prednáška a po nej občerstvenie.

Dom modlitby - Elaion

Dom modlitby Elaion (olej) je službou a zároveň miestom, kde chceme strácať svoj čas pre Boha. Je to vízia vytvoriť miesto, kde sa bude 24/7 uctievať Boh.

Eben Youth

Zázemie pre stredoškolskú mládež v centre Bratislavy. Priestor pre aktivity, prednášky, chvály a klubovňu našej Youth generácie.

Novinky na Podcaste