Aktuality

MESSAGE | Daj sa na cestu

Každý zažívame situácie kedy sa obzeráme späť a pýtame sa, či cesta (alebo nejaký jej úsek) po ktorej sme kráčali mala zmysel.

MESSAGE | Duch Vyrušiteľ

Duch Svätý by podľa mňa okrem všetkých známych biblických a z Tradície vychádzajúcich titulov, mohol dostať ešte aj titul Vyrušiteľ (od slovesa vyrušovať).

MESSAGE | Čo máš v srdci?

Ježiš vo svojej reči na vrchu (Mt 5-7) nastavil štandardy života pre svojich nasledovníkov v Božom Kráľovstve.

Pridať sa k nám môžete aj teraz

Aj v čase lockdownu naše spoločenstvo funguje v online priestore, kde pokračujeme v spoločných príhovoroch a malých skupinkách (zdieľanie).

MESSAGE | Nevzdávaj to!

Ježiš na jednom mieste povedal: "...Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" Hovorí to po podobenstve o neodbytnej vdove, ktoré je celé o v

MESSAGE | Doplň si olej

Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe modlí za učeníkov, aby hoci nie sú z tohto sveta, neboli vzatí zo sveta, ale aby boli ochránení od zlého (J

EBEN YOUTH | nové priestory

V lete sa naša komunita rozhodla zobrať do prenájmu väčší podkrovný priestor v centre Bratislavy (Tolstého 7), aby sme dali jasné kontúry vznikajúc