Aktuality

Pridať sa k nám môžete aj teraz

Aj v čase lockdownu naše spoločenstvo funguje v online priestore, kde pokračujeme v spoločných príhovoroch a malých skupinkách (zdieľanie).

MESSAGE | Nevzdávaj to!

Ježiš na jednom mieste povedal: "...Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" Hovorí to po podobenstve o neodbytnej vdove, ktoré je celé o v

MESSAGE | Doplň si olej

Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe modlí za učeníkov, aby hoci nie sú z tohto sveta, neboli vzatí zo sveta, ale aby boli ochránení od zlého (J

EBEN YOUTH | nové priestory

V lete sa naša komunita rozhodla zobrať do prenájmu väčší podkrovný priestor v centre Bratislavy (Tolstého 7), aby sme dali jasné kontúry vznikajúc