Aktuality

MESSAGE | Doplň si olej

Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe modlí za učeníkov, aby hoci nie sú z tohto sveta, neboli vzatí zo sveta, ale aby boli ochránení od zlého (J

EBEN YOUTH | nové priestory

V lete sa naša komunita rozhodla zobrať do prenájmu väčší podkrovný priestor v centre Bratislavy (Tolstého 7), aby sme dali jasné kontúry vznikajúc