Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Premena zmýšľania

Autor: 
06.01.2019

Matej pokračuje v téme Život v Kristovi a učí nás ako podriaďovať svoju myseľ Kristovi. Čomu dovolíme aby formovalo našu myseľ? Máme na výber Božieho Ducha, alebo ducha sveta. To čo do seba vpúšťame, zásadne určuje náš život.  Matej nám odhaľuje klamstvá, ktoré sa nám snaží "zlý" podsunúť. Nahrávka nie je celá.

Život v Kristovi II

04.11.2018
Pokračovanie Rasťovho vyučovania o tom, ako každý deň plniť Božiu vôľu.

Život v Kristovi I

07.10.2018
Rasťo má pre nás veľmi aktuálne slovo o tom ako nasledovať Krista. Nie ako fanúškovia, ale ako učeníci. Vovádza nás do modlitby a načúvaniu Božiemu hlasu.