Open Eben

Audiozáznamy z našich otvorených modlitebných stretnutí Open Eben

Ako (ne)žiť podľa vlastných predstáv

06.09.2020

Manželia Terezka a Ľubo Michalkovci rozprávajú svedectvo o tom, ako sa im darí či nedarí žiť podľa vlastných predstáv a očakávaní. Rozprávajú tiež o tom, čo si zobrali z prednášky o životnom postoji prázdnych rúk od Márie Škovierovej, ktorá odznela v auguste 2020 na Kláštorovici v Jedľových Kostoľanoch.

Pôvod: 

Je to úplne inak

07.06.2020

  "Kto počúva moje slová a neuskutočňuje ich, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý stavia dom na piesku..." Z domu zostalo veľké rumovisko. Toto sa môže udiať v našich životoch ak nebudeme USKUTOČŇOVAŤ slovo. Nestačí chodiť na prednášky, počúvať proroctvá, slová.. treba sa chytiť Božieho slova a začať ho žiť v skutočnom živote.

Život s Ježišom je úplne opačný ako život tohto sveta. To čo teraz vyzerá slabé, v Božích očiach je silné. To čo je skryté to je v Božích očiach cenné. 

Pôvod: 

Modly

05.04.2020

Roman si pripravil veľmi obsiahlu prednášku o falošných útechách a modlách, od ktorých sa potrebujeme očistiť. Vyčistiť zvnútra svoj chrám od všetkých nánosov.

Pôvod: 

Nasledovanie Ježiša

Autor: 
01.09.2019

Matej nám vysvetľuje obraz o chráme, ktorý sme ako komunita dostali. Je to o ceste byť skutočným učeníkom Ježiša a nechať Jeho aby On sám vyčistil chrám od nánosov tohto sveta. 

  1. Kto chce íst za mnou ... nech ma nasleduje (nielen sledovať, ale nasledovať)
  2. Zaprieť sám seba (vzdať sa svojich predstáv..)
  3. Každý deň (denná modlitba, Božie slovo...)
  4. Nech vezme svoj kríž (kríž vedie k smrti.. sme pozvaní umierať sami sebe)
Pôvod: