Vízia komunity

Komunita Eben Ezer

Spojenie 'Eben ha-`ezer {eh'-benhaw-e'-zer} pochádza z hebrejčiny a znamená kameň svedectva. Ako spoločenstvo chceme byť svedectvom, že Boh je živý, chceme si pripomínať, čo pre nás vykonal. Chceme byť pripomienkou, ako boli kamene, ktoré stavali Izraeliti na miestach, kde Boh konal v ich prospech.

Vízia a povolanie: pripravovať Nevestu - Cirkev na Pánov príchod

Vízia: Sme záväzné kresťanské spoločenstvo rodín aj slobodných.
Spája nás svedectvo Božieho dotyku a túžba po spoločenstve.
Túžime po tom aby Pánova nevesta – Cirkev – odrážala v plnosti Pánovu slávu a stala sa krásnou a pripravenou na Jeho príchod.

Povolanie ku službe: Túžime po Cirkvi plnej Božích mužov a žien.
Túžime po tom, aby ľudia, medzi ktorými žijeme, mohli osobne stretnúť a spoznať Ježiša, prijať ho a čerpať z neho.

Naša identita: ZLOMENÍ

Zážitok Božieho dotyku.
Túžba po Božej prítomnosti, Jeho dotyku.

Láska. Blízkosť, Rodina, Komunita.
Blízke hlboké vzťahy medzi nami, láska, delenie sa, vzájomné nesenie sa a služba jeden druhému našimi darmi, priehľadnosť, zraniteľnosť.

Ohlasovanie Evanjelia.
Šíriť Božie kráľovstvo, ohlasovať pokánie a prinášať zmierenie tam, kam nás Boh zavolá: príkladom života cez osobné rozhovory a svedectvá.

Modlitba a uctievanie.
Jadrom nášho spoločenstva sú spoločné chvály.

Eucharistia ako jadro komunity.
Eucharistia je pre nás zdrojom života, a životodarným tajomstvom.

Napredovanie a rast.
Chceme žiť v plnosti nášho povolania, zakorenení v Božom Slove a žiť v Duchu a pravde. Neustále rásť s Pánom a vo vzťahu s Ním cez učeníctvo, vyučovanie, vykazovanie, štúdium Písma, osobnú modlitbu, sviatosti a sebadisciplínu.

Identita v Katolíckej cirkvi.
Sme katolícke spoločenstvo, chceme nasledovať hlas svojej Cirkvi, byť jej živou súčasťou a žiť v poslušnosti Sv. Písmu a našim duchovným autoritám.

Záväzok: konkrétne a verejne vyjadrené rozhodnutie žiť plný ŽIVOT

Deklarácia, že budeme žiť to, do čoho sa cítime byť povolaní vo vzťahu k Bohu, sebe a druhým. Uzatvára sa a obnovuje raz ročne. Zahŕňa päť oblastí:

  • Žiť spoločenstvo
  • Intimita s Pánom
  • Vydanosť vo všetkom
  • Osobný rast
  • Túžba slúžiť