Služba

Naša komunita má už vo svojom mene Eben Ezer (kameň svedectva) identitu služby - byť živým svedectvom pre ľudí v našom okolí. Túžime odovzdávať našu skúsenosť s osobným stretnutím a spoznaním Ježiša. Preto je naša služba zameraná na modlitbu a evanjelizáciu.


Open Eben

Každú prvú nedeľu v kalendárnom mesiaci ponúkame otvorené stretnutie s modlitbou chvál, s vyučovaním a s možnosťou prijať modlitbu príhovoru, alebo sa jednoducho porozprávať. Tieto stretnutia sú pre nás najpodstatnejšie, lebo Božia prítomnosť zjednocuje a buduje celé naše spoločenstvo. Je to zároveň aj miesto pre ľudí, ktorí by sa chceli ku nám pridať, aby sa s nami zoznámili. Stretnutia sú určené aj pre rodiny s deťmi, o ktoré sa starajú animátori.

Duchovné obnovy na škole

Pre Gymnázium sv. Uršule v Bratislave pripravujeme duchovné obnovy v priebehu školského roka. Jedná sa o víkendové akcie, ale aj o poldňové výjazdy. Táto služba je pre nás veľkým povzbudením, vždy keď vidíme ako sa Boh dotýka nových generácií. Vďaka tejto službe vzniklo už niekoľko skupiniek, ktoré sa rozhodli kráčať spolu s nami.

Eben Youth

Spoločenstvo mládeže v centre Bratislavy. Priestor pre aktivity, prednášky, chvály a klubovňu našej Youth generácie. Chceme hlásať evanjelium mladej generácii jazykom, ktorému rozumejú. Viac na EBEN YOUTH.

Evanjelizačné výjazdy

Jednotlivci, alebo malé tímy zo spoločenstva chodíme slúžiť na rôzne evanjelizačné výjazdy v rámci celého Slovenska. Sme zapojení do siete spoločenstiev ZKSM – LIFEnet, v ktorom si spoločenstvá navzájom slúžia a tak ponúkame vyučovania, chvály, príhovory, svedectvá na rôzne témy.

Dom modlitby

Dom modlitby Elaion (olej) je službou a zároveň miestom, kde chceme strácať svoj čas pre Boha. Je to vízia vytvoriť miesto, kde sa bude 24/7 uctievať Boh. Ak máte túžbu v priebehu týždňa načerpať olej do svojich lámp, alebo máte túžbu míňať svoj čas pre Boha, tak si pozrite miesto a čas na osobitnej stránke Domu Elaion.

Seminár Otcovo srdce

Osobitná kapitola patrí Otcovmu srdcu, ktoré je pre nás „srdcovou“ záležitosťou. Mnohým nám zmenil tento seminár naše životy a učí nás ako kráčať v synovstve k Nebeskému Otcovi. Práve z toho dôvodu je do tejto služby zapojených mnoho členov spoločenstva. Slúžime ako modlitebný tím, vedením chvál, ale aj organizáciou seminárov, prekladom kníh, tlmočením atď. Semináre ročne absolvuje viac ako 2000 ľudí a preto je služby stále dostatok pre všetkých, ktorí majú túžbu slúžiť.