2% z dane

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Komunita Eben Ezer, pomôžete nám tak v našom poslaní šíriť Božie kráľovstvo. Ďakujeme!

 

Pokyny na poukázanie 2% (3%)

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Všetky potrebné tlačivá sú uvedené na konci tohto článku.

 1. Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Komunita Eben Ezer poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. OZ Komunita Eben Ezer sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o OZ Komunita Eben Ezer napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o OZ Komunita Eben Ezer, sú:

  IČO: 50640011
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Komunita Eben Ezer
  Adresa: Studenohorská 15, 841 03 Bratislava


 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech OZ Komunita Eben Ezer.

Poznámky

Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.

Do kolónky ROK sa píše 2021. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Číslo účtu OZ Komunita Eben Ezer nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava. OZ Komunita Eben Ezer nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Tlačivá na stiahnutie (2022)

PDF icon Potvrdenie o zaplatení dane – PDF editovateľné

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi OZ Komunita Eben Ezer:

PDF icon PDF editovateľná verzia s vyplnenými údajmi OZ Komunita Eben Ezer

 

POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu alebo DP fyzických osôb):

File POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

File POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2022

 1. OZ Komunita Eben Ezer sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Komunita Eben Ezer poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:

  IČO: 50640011
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Komunita Eben Ezer
  Adresa: Studenohorská 15, 841 03 Bratislava


 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2022), na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech OZ Komunita Eben Ezer.

Poznámky
Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2 % z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane. Čísla účtu OZ Komunita Eben Ezer nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ Komunita Eben Ezer prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3 % aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava. OZ Komunita Eben Ezer nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Tlačivá pre potvrdenie dobrovoľníckych aktivít (2022)

POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

File POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

File POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

Postup krokov na poukázanie 2 % (1 %) pre právnické osoby v roku 2022

 1. OZ Komunita Eben Ezer sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022. Právnické osoby môžu poukázať 2 % (1 %) z dane aj viacerým prijímateľom okrem OZ Komunita Eben Ezer, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % (1 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2 % (1 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.
  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (1 %), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však poukázaná suma).
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
  IČO: 50640011
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Komunita Eben Ezer
  Adresa: Studenohorská 15, 841 03 Bratislava


  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Poznámky
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava.  OZ Komunita Eben Ezer nemá SID, tak kolónku SID nechajte prázdnu.