O nás

Dnes

Dnes má naša komunita cez 60 záväzných členov a viac ako 30 detí. Mládež sa združuje okolo projektu Eben Youth, staršie deti vytvorili vlastné spoločenstvo „Geshem“ a najmladšie deti tvoria spoločenstvo "Shemesh".

Spoločne sa všetci stretávame dvakrát do mesiaca. Zvyčajný priebeh stretnutí: chvály, vyučovanie, modlitby príhovoru a priateľské rozhovory pri občerstvení. Okrem týchto veľkých stretnutí sa stretávame ešte aj v menších skupinkách v rodinách. V rámci spoločenstva funguje veľa ďalších skupín a aktivít, ktoré zachytávajú potreby komunity.


Sme otvorené spoločenstvo a radi medzi seba pozývame nových ľudí. Každú prvú nedeľu v kalendárnom mesiaci ste vítaní na podujatí Open Eben. Tu sa môžete tiež informovať ak by ste sa k nám chceli pridať.


Začiatky

Komunita Eben Ezer vznikla v roku 1998, kedy pár vtedy 17 ročných žiakov z Gymnázia sv. Uršule v Bratislave, zatúžilo mať stretko a spoznať Boha viac.
A tak prvý rok toto asi 5-6 členné spoločenstvo fungovalo pod vedením profesorky slovenčiny, ale zároveň aj kamarátky Alenky Tomekovej z Lamača, zo spoločenstva Pelikán.

Počiatočné formovanie

Prvé roky boli sprevádzané úprimným hľadaním Boha a učením sa, ako žiť spoločenstvo. Bojovali sme najmä s otvorenosťou počas zdieľaní, disciplínou a vytrvalosťou v rozhodnutí dennej modlitby a čítania Sv. písma. Rástli sme v modlitbe chvál a spoznávali dary Ducha Svätého. Veľa sme vtedy čerpali práve z lamačských „Polosmičiek“ (mládežníckych sv. omší okolo Ďuriho Drobného, Braňa Letka, Riša Čanakyho) a neskôr zas z Dómskeho spoločenstva a nezabudnuteľných „Stried“ s Braňom Škripekom a Máriom Tomášikom.

Služba a Rast

To, čo sme sa naučili a dostali, sme chceli dať ďalej. Už po roku fungovania tohto spoločenstva, nieslo vtedy meno „Svora“, sme založili ďalšie: „Skagape“ a v roku 2003 ďalšie: „Ryba“. Obe vznikli v rámci 70. skautského zboru. V roku 2004 sme odpovedali na Božie vedenie byť spolu. SvoraSkagape sa spojili do jedného spoločenstva (Ryba sa pripojila o niekoľko rokov neskôr). Vtedy sme zároveň prijali aj nové meno: Komunita Eben Ezer. Bol to dôležitý moment vykročenia  ďalší život komunity.

Naša služba bola vždy najmä ohlasovať evanjelium cez blízkosť s ľuďmi, dlhodobou starostlivosťou a sprevádzaním. Dávať tak ďalej to, čo žijeme my sami v komunite: blízkosť s Bohom a blízkosť v našich vzťahoch. Slúžili sme takto spoločenstvám Betlehem (Spoločenstvo pri Uršulínskom kostole), Izrael (Dúbravka), na Trnavskej univerzite, na Dlhých Dieloch (Kurz základov kresťana a birmovanci) a na mnohých ďalších miestach. V roku 2008 sme založili na Gymnáziu sv. Uršule ďalšie spoločenstvo: „Chereb“ a v roku 2013 „Gannah“, obe sú od začiatku súčasťou Komunity Eben Ezer.

Druhým ťažiskom služby je modlitba. V úplných začiatkoch sa za spoločenstvo a jeho potreby modlili pravidelne vedúci pri svojich prípravných stretnutiach. Časom sa táto služba príhovornej modlitby presunula na špeciálne malé modlitebné stretnutie otvorené komukoľvek z komunity. Rozšíril sa tiež záber úmyslov, ktoré predkladáme Bohu na naše mesto, krajinu, Cirkev, konkrétnych ľudí a rôzne ďalšie veci, ktoré nám Pán kladie na srdce. V rámci komunity sa k týmto príhovorným modlitbám v máji 2012 pridali tzv. míňavé chvály a z nich vyklíčila aj samostatná služba modlitebného domu Elaion.