Soaking #10 - Blahoslavení ktorí zachovávajú slovo