Soaking#16 - Blahoslavení pozvaní

21.11.2020

Zj 19,9 Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú na hostinu.

Ježiš v podobenstve o pozvaní na hostinu Lk 14 a Mt 22 hovorí o hosťoch, ktorí si išli jedni na svoje pole, druhí so svojimi novými volmi, iný sa oženil a iní zase šli za SVOJIM ...kadečím. Čo sa stalo v ich srdci? Prečo neprijali toto špeciálne pozvanie? A prečo zostal starší brat pred domom a nepochopil Otcove slová: "čo je moje je aj tvoje"? Čo je tá nebezpečná, nenápadná výhybka, že aj my zostaneme pri svojich voloch, poliach, stretnutiach, ...zostaneme stáť pred domom a neprídeme na hostinu?