Premena zmýšľania #4

07.04.2019

Martin Neslušan - líder spoločenstva Goel zo Serede si pripravil pre naše spoločenstvo veľmi živé a konkrétne slovo o premene myslenia. O tom, ako sa denne obnovovať v milosti a každý deň očakávať novú a väčsiu Božiu prítomnosť v našich životoch.