Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Nasledovanie Ježiša

Autor: 
01.09.2019

Matej nám vysvetľuje obraz o chráme, ktorý sme ako komunita dostali. Je to o ceste byť skutočným učeníkom Ježiša a nechať Jeho aby On sám vyčistil chrám od nánosov tohto sveta. 

  1. Kto chce íst za mnou ... nech ma nasleduje (nielen sledovať, ale nasledovať)
  2. Zaprieť sám seba (vzdať sa svojich predstáv..)
  3. Každý deň (denná modlitba, Božie slovo...)
  4. Nech vezme svoj kríž (kríž vedie k smrti.. sme pozvaní umierať sami sebe)

Pokrstená peňaženka

04.08.2019

Rasťo nás konfrontoval s tým či naozaj veríme že Boh sa postará a to aj v oblasti financií a podnikaní. Ak Boh od nás chce, aby sme podnikali, potom sa to dá robiť bez akýchkoľvek kompromisov.  Často to ale vyžaduje aj zmenu nášho myslenia a návykov a predstáv o našom živote.