Matej Sabo

Domovská stránka užívateľa: 
Ogar

Život zvnútra

Autor: 
18.07.2021

Jedno z kľúčových vyučovaní z tohtoročnej duchovnej obnovy našej komunity (Kláštorovica). To ako prežívame život závisí viac od stavu nášho srdca ako od okolností v ktorých sa nachádzame. Naše srdcia sú miestom Stretnutia s Bohom. Ogar nás pozval žiť naše životy zvnútra von, z hĺbky, nie plytko a povrchne. Toto si vyžaduje našu ochotu zostupovať do údolí srdca, kde sa stretávame s vlastnou krehkosťou a slabosťou ale nachádzame aj múdrosť a vzácne veci, ktoré do nás Otec vložil.

Vydanosť vo všetkom

Autor: 
21.06.2020

Nielen počúvať, ale uskutočňovať. To je to do čoho nás Boh povoláva. Aby sme uskutočňovali Jeho zámer s nami a našou komunitou aj s našim mestom. Máme konkrétne služby a povolania aj vízie ktoré chceme napĺňať. K tomu potrebujeme byť vydaní v čase, aj vo financiách. 

Nahrávka z komunitného stretnutia.

Nasledovanie Ježiša

Autor: 
01.09.2019

Matej nám vysvetľuje obraz o chráme, ktorý sme ako komunita dostali. Je to o ceste byť skutočným učeníkom Ježiša a nechať Jeho aby On sám vyčistil chrám od nánosov tohto sveta. 

  1. Kto chce íst za mnou ... nech ma nasleduje (nielen sledovať, ale nasledovať)
  2. Zaprieť sám seba (vzdať sa svojich predstáv..)
  3. Každý deň (denná modlitba, Božie slovo...)
  4. Nech vezme svoj kríž (kríž vedie k smrti.. sme pozvaní umierať sami sebe)
Pôvod: 

Premena zmýšľania #1

Autor: 
06.01.2019

Matej nadväzuje na tému Život v Kristovi a učí nás ako podriaďovať svoju myseľ Kristovi. Začína sériu vyučovaní o premene myslenia. Čomu dovolíme aby formovalo našu myseľ? Máme na výber Božieho Ducha, alebo ducha sveta. To čo do seba vpúšťame, zásadne určuje náš život.  Matej nám odhaľuje klamstvá, ktoré sa nám snaží "zlý" podsunúť. Nahrávka nie je celá.

Pôvod: