Veron Briedová

Talenty

05.06.2011

"Aj to, že sa nevieš modliť, je talent od Boha." Ako to? V tomto krátkom vyučovaní Veron, inšpirovaná knihou Tadeusza Dajczera - Úvahy o viere, približuje podobenstvo o talentoch.

Pôvod: