Podcast Komunity Eben Ezer

Primárne karty

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Soaking#15 - Blahoslavení míňajúci láskou pre Jeho odmenu

07.11.2020

Keď robiš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, známych..., aby sa náhodou nestalo, že aj oni ťa pozvú naspäť a tak už máš svoju odmenu. Ale ty pozvi chudobných na duši, mrzákov kvôli ťažkým životným situáciam, tých, čo sú slepí pre hlbšie veci, chorých na srdci... teda tých, čo ti to nemajú ako vrátiť späť.

 Lk 14,14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.

Soaking#14 - Nerozdelené srdce

06.11.2020

Lk 12,43 - Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde robiť tak.

Blahoslavenstvo o postoji byť s Ježišom tak blizko a tak v každodenných situáciach, že keby sa zrazu zjavil, nič sa v mojom správaní náhle nemusí meniť. Mať nerozdelené srdce, také, čo patrí celé, v každej oblasti  a každú chvíľu Jemu.